Komorní orchestr Akademie Praha

Neprofesionální Komorní orchestr Akademie (KOA) byl založen v r. 1987 při Československé akademii věd, jejíchž několik vědeckých pracovníků - amatérských hudebníků a milovníků komorní hudby- stálo u jeho zrodu. Postupně se KOA rozrůstal (převážně o další vyspělejší amatéry, ale i o studenty či učitele hudby) až do dnešní podoby čítající cca 40 stálých členů.

Nejbližší koncert

Česká mše vánoční